Ekonomi

EPDK doğalgaz kullanımına ilişkin usul ve esasları belirledi

EPDK Doğal Gaz İhracat Çıkış Noktalarının Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, doğal gaz iletim şirketi, her bir ihracat çıkış noktası için uygulanacak maksimum rezerv kapasite (MAK) değerini ve ilgili dönem için rezerve edilebilecek atıl kapasiteleri, gaz yılı kapasite rezervasyonundan 60 gün önce belirlemiş, doğal gazın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hizmeti. arz görünümlerinin güvenliği dikkate alınarak duyurulacaktır.

İletim şirketi, gaz yılında yayımlayacağı kapasite duyurusunda, ihracatta söz konusu tedbirin kesintili mi yoksa kesintisiz mi, mevsimsel mi olacağına, bakanlığın görüşünü de dikkate alarak, gerekli görülen diğer hususlar.

Ayrıca iletim şirketi, bakanlığın görüşü çerçevesinde, birbirini takip eden birden fazla takvim yılını kapsayacak şekilde uzun vadeli kapasite rezervasyonuna imkan verecek şekilde kapasite duyurusu yapabilecek ve iletim kapasite fiyatını belirleyecek şekilde belirleyebilecektir. ilgili ihracat çıkış noktasında söz konusu süre için geçerli olacaktır.

İhracat çıkış noktalarının ortasında ise İletim Şebekesi İşletme Yönetmeliği’nin (ŞİD) kapasite devir kararları uygulanmayacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu